Monthly Archives: apríl 2020

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do materskej školy sa koná v termíne od 4. 5. – 8. 5. 2020 v súlade s platnou legislatívou SR nasledovne:


 – Zákonný zástupca si môže stiahnuť Žiadosť o prijatie do MŠ a vyhlásenie zákonného zástupcu/ všetky 3 strany/, alebo si ju fyzicky vyzdvihne v COOP Jednote Jasenica


– Pravdivo vyplnenú a podpísanú žiadosť a vyhlásenie pošlite poštou v termíne do 8. mája 2020, alebo fyzicky hoďte do poštovej schránky na adresu: Materská škola Jasenica 214, 018 17 Jasenica

-Prihláška sa odovzdáva bez potvrdenia pediatra z dôvodu nariadení súvisiacimi s Covid- 19

  • Do materskej školy budú prednostne prijaté:
  • 1. – deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy
  • 2. – deti, ktoré majú už odloženú školskú dochádzku
  • 3. – deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku