ŽIADAME RODIČOV DETÍ, KTORÉ DO MŠ OD 1. 6. 2020 NENASTUPUJÚ, ABY SI VYZDVIHLI VECI ZO SKRINIEK Z MŠ V ČASE OD 14:30 – 15:30 HODINY OD 1. 6. 2020.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ŽIADAME RODIČOV, ABY V TERMÍNE DO 12. 6. 2020 NAHLASOVALI ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU POČAS LETA – KONKRÉTNE V MESIACI JÚL A V AUGUSTE DO 7. 8. 2020 – ZÁUJEM JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V TRIEDE MŠ, ALEBO ZÁPISOM NA NÁSTENKE, ALEBO FORMOU SMS – 0948 898 806.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *