Monthly Archives: júl 2020

VYÚČTOVANIE POPLATKOV ZRŠ:

VYÚČTOVANIE POPLATKOV ZRŠ:
Vážení rodičia: v skratke som Vám sem vypísala vyúčtovanie Vašich dobrovoľných príspevkov ZRŠ. Všetky doklady – faktúry, paragóny sú k nahliadnutiu v účtovnej knihe v materskej škole.ďakujem pekne:

Vyúčtovanie príjmov a výdavkov z poplatkov ZŘŠ:

Zostatok zo šk. roka 2018/2019…………….91,91 ,-

Príjem v školskom roku 2019/2020………..700,91 ,-

                                            celkom:              792,82,-

VÝDAVKY:

divadlo Zvedavý sloník                              : – 73,91,-

divadlo v KD Papradno + cestovné            :  – 35,70 ,-

náplň do krabice plnej lásky pre dôchodcov: – 37, 75 ,-

balíčky na Mikuláša                                    : – 68,62,-

vianočná besiedka + DJ                                : – 91, 83,-

karneval – šišky+čaj+občerstvenie+DJ       : – 80,61

pracovné listy pre predškolákov                : – 39,90 ,-

hélium do balónov na MDD                           : – 10,-

rozlúčkové popoludnie                                   : – 48,02

stavebnica pre deti                                         : – 30,94,-

odvezenie kolotoča                                        : – 50.-

plachta na piesok                                           : – 8,76,-

ostatné:                                                          : –  197,48,-

ZOSTATOK , KTORÝ SA PRENÁŠA DO ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021:                                  19, 30 ,-