Monthly Archives: august 2020

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • začiatok školského roka 2020/2021 je v stredu- 2. 9. 2020
 • príchod detí do MŠ je vždy do 8:00 hodiny
 • prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 16:00
 • vstup do priestorov MŠ je zákonnému zástupcovi povolený len s ochranným rúškom
 • pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky
 • na základe opatrení spojenými s pandémiou COVID – 19 do budovy vstupuje s dieťaťom len jeden zákonný zástupca
 • v budove sa zdržiava čo najkratší čas
 • zákonný zástupca nevstupuje do triedy, umyvárky, ani jedálne
 • dieťa od zákonného zástupcu prevezme učiteľka, ktorá je v zariadení
 • dieťa pri vstupe prejde ranným filtrom – učiteľka zhodnotí jeho zdravotný stav – nesmie mať kašeľ, hnisavé očká, silnú nádchu či iné príznaky choroby
 • v prípade, ak učiteľka zistí prejavy zdravotných ťažkostí- dieťa nebude do MŠ v ten deň prijaté !!
 • rodič pedagogickému zamestnancovi nezatajuje žiadne informácie ohľadom zdravotného stavu dieťaťa
 • rodič je povinný, v prípade ak je niekto v jeho blízkej rodine zaradený do karantény, danú skutočnosť nahlásiť riaditeľovi MŠ
 • pri prvom nástupe do MŠ rodič vyplní dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti
 • potvrdenie o bezinfekčnosti vypisuje zákonný zástupca vždy, ak sa dieťa vracia do MŠ po troch dňoch neprítomnosti
 • zákonný zástupca prevezme dieťa , ktoré nespí v MŠ v čase od 11.50 – 12.00 hodiny

Čo budem potrebovať v MŠ: 

Každé dieťa má v šatni označenú vlastnú skrinku do ktorej je potrebné mu uložiť:
 • náhradné oblečenie – spodné prádlo, ponožky, tričko……
 • v prípade vysokých teplôt krátke nohavice, tričko s krátkym rukávom
 • rúško
 • pod skrinku do priečinku si uložia označené papučky
 • dieťa, ktoré je prijaté na celodenný pobyt si donesie pyžamo a kefku s pastou, ktoré odovzdá personálu

 

Uteráky, hygienické vreckovky, toaletný papier do MŠ nie je potrebné nosiť.

Deti pijú počas dňa čistú vodu  z označených pohárikov, ktoré máme v MŠ na triedach.

 

STRETNUTIE RODIČOV V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČNÍ DŇA 3. 9. 2020 O  16:00 HODINE PRED BUDOVOU MŠ. ÚČASŤ RODIČOV JE POVINNÁ!!! STRETNUTIE RODIČOV SA BUDE KONAŤ S DODRŽANÍM OPATRENÍ – 2M ODSTUPY, RÚŠKA!!!

PROGRAM: 

 • Privítanie v MŠ a predstavenie personálu MŠ
 • Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Pramienok, školským poriadkom, pokynmi k organizácii školského roka 2020-2021, zaradenie detí do tried, s opatreniami spojenými s pandemickou situáciou COVID – 19
 • Činnosť školskej jedálne – zostavovanie jedálnička, spôsob prihlasovania a odhlasovania detí, organizácia stravovania – Mgr. Jana Dubcová – vedúca ŠJ
 • Pripravované akcie počas roka
 • Prejednanie, schválenie poplatkov v MŠ – ZRŠ, poplatky za pranie prádla, mesačné poplatky
 • Ostatné, diskusia