NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia, dávam do pozornosti nové vyhlásenie ministra školstva vydané Ministerstvom školstva SR o návrate detí do MŠ, citujem:

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;

 

NA ZÁKLADE DANÉHO  ROZHODNUTIA A PO DOHOVORE SO ZRIAĎOVATEĽOM SA PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OTVÁRA OD 18. JANUÁRA 2021 PRE DETI ZAMESTNANÝCH RODIČOV BEZ ROZDIELU. V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA ČÍSLO: 0948 898 806

  • PODMIENKOU UMIESTNENIA DIEŤAŤA DO MŠ V TOMTO OBDOBÍ JE ZAMESTNANOSŤ OBOCH RODIČOV!!! RODIČIA, KTORÍ SÚ NA MATERSKEJ DOVOLENKE NEMÔŽU ZA DANÝCH PODMIENOK V TOMTO OBDOBÍ DOVIESŤ DIEŤA DO MŠ.

  • ŽIADAME STRIKTNÉ DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL :
  • VYPLNENIE VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI VŽDY V PONDELOK PRI NÁSTUPE DO MŠ
  • 2 m ODSTUPY ,
  • DEZINFEKCIA PRI VSTUPE DO BUDOVY,
  • VSTUP LEN S RÚŠKOU,
  • ZDRŽIAVANIE SA V ŠATNI LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS
  • V PRÍPADE PODOZRENIA NA OCHORENIE COVID – 19, V PRÍPADE STYKU S NAKAZENOU OSOBOU, V PRÍPADE OHROZENIA ZDRAVIA ČLENA VAŠEJ RODINY  – ŽIADAM O OZNÁMENIE DANEJ SKUTOČNOSTI P. RIADITEĽKE MŠ – 0948 898 806

ŽIADAM VÁS O ZODPOVEDNÝ A KOREKTNÝ PRÍSTUP, NAKOĽKO SITUÁCIA JE NAOZAJ VÁŽNA, ABY SME NEOHROZOVALI SEBA ANI SVOJE OKOLIE. ĎAKUJEM

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *