PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

Milí rodičia detí, ktoré do konca augusta 2021 dovŕšia vek 6 a viac rokov. Keďže je situácia kritická a Vaše deti by mali v mesiaci apríl absolvovať zápis do ZŠ, ponúkam Vám možnosť aby Vaše dieťa obsolvovalo depistáž v priestoroch materskej školy za dodržania všetkých opatrení. Depistáž – test školskej zrelosti by deti absolvovali v malých skupinách 3-5 detí pod vedením Mgr. Katky Tomanovej – riaditeľky CPPaP v Považskej Bystrici, ktorá by následne vyhodnotila testy a individuálne by Vám prezentovala výsledky vo vopred stanovenom termíne. Nakoľko nevieme, čo bude zajtra – ponúkam Vám takúto formu pomoci, aby sme si všetci boli istí, že  je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy. Nezabúdajte, že nielen miera vedomostí, zručnosti, ale aj miera samostatnosti, emocionálneho odpútania sa od rodičov, správanie, návyky a rôzne iné skutočnosti ovplyvňujú fungovanie dieťaťa v ZŠ.

Testy by sme zrealizovali v období od 22. 2. 2021.

Ako budeme postupovať:

 • – žiadam Vás, ak si nie ste istí, či dať – nedať dieťa do ZŠ, máte pochybnosti,  neviete ako postupovať  – volajte 0948 898 806
 • – ak máte záujem o to, aby Vaše dieťa absolvovalo depistáž – test školskej zrelosti- kontaktujte ma 0948 898 806
 • – testy školskej zrelosti budú zrealizované len na základe písomného súhlasu rodiča
 • ak rozmýšľate nad tým, že Vaše dieťa nenastúpi od septembra do ZŠ – budete potrebovať vyjadrenie CPPaP
 • postupne si rozmyslite, či máte/nemáte záujem a volajte 0948 898 806

 

 • – podľa novej platnej legislatívy, nakoľko je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021 – v prípade ak máte záujem nezapísať dieťa do ZŠ, postup je nasledovný:
 • – dieťa sa musí zúčastniť na zápise do ZŠ
 • – na zápise oznámite riaditeľovi ZŠ, že nemáte záujem dieťa zapísať do ZŠ
 • – ako zákonní zástupcovia podávate písomnú žiadosť riaditeľke materskej školy, že žiadate o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa v materskej škole na ďalší rok
 • k žiadosti, aby mohla byť kladne vybavená sa prikladá písomné vyjadrenie CPPaP, písomné vyjadrenie pediatra a informovaný súhlas zákonných zástupcov
 • v prípade akýchkoľvek otázok sa ozvite, ďakujem za pochopenie
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *