Monthly Archives: marec 2021

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

NA ZÁKLADE DOHODY SO ZRIAĎOVATEĽOM BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY ZATVORENÁ POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV OD 1. APRÍLA DO 6. APRÍLA VRÁTANE. DETI IDÚ DO MŠ V STREDU  – 31.3. A NASTUPUJÚ PO PRÁZDNINÁCH – 7. APRÍLA 2021.

                                                                                                     ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

Logopedická starostlivosť

Logopedická starostlivosť

Nakoľko je pani logopedička momentálne v karanténe, vyberáme poplatky za logopedickú starostlivosť v triede materskej školy nasledovne:

Darko Kučík 5x…….12,50e
Tomáško Martišík 5x……12,50e
Aďka Janíková 5x…….12,50e
Marcusko Hlušek 5x…..12,50e
Peťko Beniač 2x……5e
Timeika Gáboríková 2x…..5e
Milanko Mako…….4x……..10e
Lucka Šibíková 4x……..-10e
Filipko Kňažko 4x………10e
Katka Turičíková 1x……2,50 e
Mirko Belušík 3x……..7,50e
Ďakujem

 

SOM PRIPRAVENÝ DO ŠKOLY?

SOM PRIPRAVENÝ DO ŠKOLY?

Vážení rodičia, blíži sa čas zápisu do základnej školy. To, či je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do ZŠ je otázka, na ktorú nepozná jednoznačne nikto odpoveď. Poznáte jeho správanie, výšku jeho pozornosti, jeho návyky, mieru zodpovednosti… Možno dôležitejšie, ako riešiť jeho pripravenosť je zamerať sa na to, ako ju viac a viac rozvíjať a tým mu uľahčovať možný nástup do školy. Pripravili sme pre Vás prehľad toho, čo by mal budúci prvák vedieť, poznať a ako sa správať. Nájdete tu ponuku pracovných listov na rozvoj rôznych oblastí – priestorová orientácia, pozornosť, súmernosť, postupnosť, logika…… básne na rozvoj pamäte a iné. Klikom na jeden obrázok zo sekcie sa zobrazí plný obsah a je možné snímku aj stiahnuť. Príjemnú zábavu.

 FUNGOVANIE MŠ OD 8.3.2021

FUNGOVANIE MŠ OD 8.3.2021

Vážení rodičia, po zohľadnení všetkých faktorov ovplyvňujúcich chod materskej školy a po dohovore so zriaďovateľom bude od 8. marca 2021 materská škola otvorená pre všetky deti bez rozdielu.

Ako zákonní zástupcovia ste povinní dodržiavať nasledovné:

  • Vždy v pondelok vypíšete prehlásenie o bezinfekčnosti v ktorom sa zaväzujete, že jeden zákonný zástupca má negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 7 dní

  • Budete striktne dodržiavať všetky hygienické opatrenia – rúško – v interiéri FFP2 od 15. 3. 2021, dezinfekcia na ruky, odstup …

  • Dieťa môže byť do MŠ prijaté len vtedy, ak neprejavuje ani malé náznaky ochorenia – kašeľ, nádcha, kýchanie…

  • Všetci chceme zabezpečiť fungovanie MŠ tak, aby sme neohrozovali zdravie detí, ani personálu.

  •                                                             Ďakujem za pochopenie

POZOR!!!

POZOR!!!

Nakoľko vláda SR prijala nové uznesenie od dňa 3. 3. 2021 – streda vrátane, by mala byť činnosť Materskej školy Jasenica otvorená len pre deti zamestnaných rodičov, ktorí musia dochádzať denne do zamestnania. Z daného vyplýva, že rodičia, ktorí sú zamestnaní sa musia v MŠ v stredu ráno preukázať potvrdením o zamestnaní a mieste výkonu práce do ktorého musia dochádzať. K danému uzneseniu ešte nie je vydaná vyhláška. Informujem Vás z dôvodu, aby ste si zabezpečili potvrdenia pre deti, ktorých sa to týka. Zajtra – utorok, budeme zisťovať záujem o MŠ od stredy za daných podmienok. Ak by sa niečo zmenilo, budem, Vás včas informovať.

  • podmienka pravidelného testovania v 7 dňových intervaloch oboch zákonných zástupcov ostáva nezmenená

  • informujem, že zajtra – utorok sa depistáž nekoná – nakoľko aj CPPaP v PB je vo forme home office a testy nemôžu byť zrealizované . Termín na piatok je zatiaľ aktuálny, všetko sa rozhodne po vydaní vyhlášky.

 

  •          Ďakujem za pochopenie, čakáme na úradné dokumenty.

  •