Monthly Archives: júl 2021

SOM NOVÝM ŠKÔLKAROM…..

SOM NOVÝM ŠKÔLKAROM…..

Milí rodičia, ak bolo Vaše dieťa prijaté do MŠ Jasenica od 1. 9. 2021 prečítajte si nasledovné riadky:

 • nástup detí do MŠ je dňa 2. 9. 2021 – štvrtok. Prevádzka MŠ začína 6:30 hod. a deti majú príchod do MŠ denne do 8:00 hodiny. Dieťa si nájde v šatni označenú skrinku, ktorú budete používať denne.

ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA DO MŠ: 

 • prezuvky
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • deti prijaté na celodenný pobyt – pyžamko
 • deti prijaté na celodenný pobyt – zubnú kefku a pastu, prípadne pohárik
 • denne pohodlný odev
 • hygienické vreckovky do skrinky
Ostatné hygienické pomôcky – toaletný papier, vreckovky, uterák, hrebeň, pohár na vodu má dieťa k dispozícii v MŠ riadne označené. nie je potrebné ich do MŠ nosiť.

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA: 

 • zákonný zástupca pri príchode dieťaťa do MŠ vyplní potvrdenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa svojím podpisom zaručuje, že dieťa do MŠ prichádza z bezinfekčného prostredia a dieťa je zdravé a neprejavuje žiadne známky ochorenia – soplík, kašeľ, zapálené oči a podobne
 • zákonný   zástupca vyplní zápisný lístok na stravu pre dieťa, na základe ktorého bude dieťa prijaté ako stravník do školskej jedálne a v MŠ mu bude podávaná strava

 

 

Vyúčtovanie poplatkov použitých v školskom roku 2020/2021

Vyúčtovanie poplatkov použitých v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, dávam do pozornosti vyúčtovanie poplatkov ZRŠ a za pranie prádla za školský rok 2020/2021:

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK ZRŠ – 20€ / 1 DIEŤA NA ŠKOLSKÝ ROK– vybratých : 33×20€ – 660€ + 19,30€ – zostatok zo šk. roka 2019/2020 …………spolu 679,30€ + 8,50 / dieťa prijaté na adaptáciu v priebehu roka/ ……….. celkový príjem: 687,80€

 VÝDAVKY:

– mikulášske balíčky: 65,37

– kinder vajcia + iné sladkosti na Mikuláša: 37.-

– tvorivá dielňa v MŠ – grafika: 10.-

– podložky na kreslenie vodou – tvorivé pomôcky do MŠ – 56,45.-

– motorky na vozenie na školský dvor – 53,30.-

– odznačiky na Deň matirk pre mamičky – 38,80.-

– sovičky pre predškolákov – 22,20.-

– cestovné náklady na Považský hrad – 10,80.-

– výdavky na nočnú MŠ – potraviny pre deti na opekanie – 39,97.-

– mäso na guláš na rozlúčku s predškolákmi – 62.-

– radler na rozlúčku – 44.-

– zelenina + koreniny + chlieb na rozlúčku – 48.-

– torta na rozlúčku – koláčikové nanuky – 90.-

– ostatné – hračky, pomôcky…..- 109,91.-

VÝDAVKY­=PRÍJEM – ZOSTATOK – 0.-

PRANIE PRÁDLA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 – PRÍJEM: 25€ / 1 SPIACE DIEŤA V mš a 5€ / 1 dieťa prijaté na poldennú dochádzku –  príjem 20×25.- + 13×5.- + 12,50/dieťa prijaté na adptáciu počas roka/ – spolu príjem: 577,50

VÝDAVKY: pranie prádla

 1. mesiac: 66.-

 2. mesiac: 30.-

 3. mesiac: 35.-

 4. mesiac: 35.-

 1. mesiac: 57.-

 2. mesiac: 40,50.-

 3. mesiac: 48.-

 4. mesiac: 46,40.-

 5. mesiac: 50,70.-

 6. mesiac: 50,70.-

 7. mesiac: 52.-

Výdavky spolu: 511,40€

Zostatok, ktorý sa prevádza do šk. roka 2021/2022 – 66,20.-

 

 

Výdavky v jednotlivých mesiacoch závisia od počtu spiacich detí, od toho, či sa perú len obliečky, alebo aj uteráčiky, či si práčovňa účtuje dovoz-odvoz.

 Doklady o všetkých výdavkoch sú k nahliadnutiu na požiadanie v riaditeľni MŠ. Archivujeme ich 5 rokov. Ďakujem.