Monthly Archives: august 2021

Zahájenie školského roku 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022

Materskú školu Jasenica 214, bude v novom školskom roku navštevovať 32 detí vo veku od 2-7 rokov. Deti sú rozdelené presne podľa veku do dvoch tried:

 • mladšie deti: Žabky
 1. Natália Čičutová
 2. Andrea Drblíková
 3. Dominik Bašo
 4. Matej Pobočík
 5. Natálie Červencová
 6. Mia Hlušeková
 7. Júlia Belušíková
 8. Michal Gáborík
 9. Veronika Sedláková
 10. Alica Kňažková
 11. Linda Pacúchová
 12. Diana Gabanová
 • staršie deti: Lienky
 1. Adam Turičík
 2. Martin Šimík
 3. Marcus Hlušek
 4. Šimon Striženec
 5. Lucia Šibíková
 6. Andrea Janíková
 7. Dominik Grbál
 8. Filip Kňažko
 9. Milan Mako
 10. Milan Kulkovský
 11. Damáin Jurčík
 12. Peter Beniač
 13. Jaroslav Zabielny
 14. Miroslav Žáčik
 15. Gregor Jágrik
 16. Matúš Jánošík
 17. Alžbeta Sedláková
 18. Gréta Ulbríková
 19. Svätoslav Dubec
 20. Eliška Hessová

V tomto školskom roku si bude 9 detí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Školský rok sa začína 2. 9. 2021. Príchod detí je v čase od 6:30 – 8:00 hodiny.

Povinnosti zákonného zástupcu pri príchode do  MŠ je:

 • vypísať tlačivo o bezpríznakovosti, v ktorom sa vlastnoručným podpisom zaručujete, že Vaše dieťa neprejavuje známky ochorenia,
 • vypísať zápisný lístok na stravu  – poldennú, celodennú podľa prijatia dieťaťa do MŠ,
 • pri vstupe do budovy nosiť rúško, alebo alternatívne prekrytie horných dýchacích ciest

Tlačivá si môžete stiahnuť tu, alebo visia na nástenke v budove MŠ.