Monthly Archives: august 2022

Zápisný lístok na stravu

Zápisný lístok na stravu

Zápisný lístok je potrebné vyplniť a odovzdať ráno pri príchode do MŠ, aby bolo dieťa prihlásené na stravu v školskom roku 2022/2023.


 

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023 sa začína 5. septembra 2022 – pondelok.

Prevádzka materskej školy je od 6:30 hodiny do 16:00 hodiny.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ budú realizovať:
P. riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová
P. učiteľky: Mgr. Anežka Ulbríková – staršia veková skupina – Lienky
                         Mgr. Ivana Bašová, PhD. – mladšia veková skupina – Žabky
Starostlivosť o interiér a exteriér MŠ  bude realizovať pani školníčka: Marta Bašteková

 

Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

 • náhradné oblečenie – spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky….
 • papučky – nie šľapky ani tzv. kroksy
 • pohodlné oblečenie
 • ak ide o dieťa prijaté na celý deň – kefka, pasta, pyžamko

Čo má dieťa v MŠ k dispozícii:

 • vlastný označený pohárik s vodou kedykoľvek podľa potreby
 • vlastný označený uteráčik, hrebeň
 • vlastné označené lehátko s oblečkami, ak ide o spiace dieťa
 • pitný režim na školskom dvore
 • hygienické vreckovky
 • toaletný papier
 • didaktické pomôcky
 • hracie prvky rozvíjajúce osobnosť dieťaťa………

 

Zoznam detí v jednotlivých triedach v školskom roku 2022/2023:

ŽABKY – mladšie deti:

 1. Gáborík M.
 2. Sedláková V.
 3. Kňažková A.
 4. Pacúchová L.
 5. Gabanová D.
 6. Maková M.
 7. Šibík A.
 8. Gaňo A.
 9. Ulbriková K.
 10. Beniač A.
 11. Magátová N.
 12. Kňažko T.
 13. Hlúšková A.

 

LIENKY – staršie deti:

 1. Grbál D.
 2. Kňažko F.
 3. Mako M.
 4. Kulkovský M.
 5. Jurčík D.
 6. Beniač P.
 7. Zabielny J.
 8. Žáćik M.
 9. Jágrik G.
 10. Jánošík M.
 11. Sedláková A.
 12. Ulbriková G.
 13. Dubec S.
 14. Hessová E.
 15. Čičutová N.
 16. Drblíková A.
 17. Bašo D.
 18. Pobočík M.
 19. Hlušeková M.

Do triedy sú zaradené aj 4 deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou na žiadosť zákonného zástupcu – nebudú fyzicky denne navštevovať našu MŠ:

 1. Karolína Miháliková
 2. Teodor Hladký
 3. Meriem Ben Slimane
 4. Jolanka Bieliková

Príchod detí je denne v čase od 6:30 do 8:00 hodiny. V prvý deň nástupu je zákonný zástupca povinný odovzdať prečítané, vypísané  a podpisom potvrdené Potvrdenie o bezinfekčnosti a Potvrdenie o bezpríznakovosti. Táto povinnosť vyplýva z nariadenie ministerstva školstva a platnej legislatívy. Potvrdenia nájdete na stiahnutie v linkoch nižšie, v uzavretej skupine cez messenger, na hlavnej nástenke materskej školy pred vstupom do triedy.

https://www.minedu.sk/data/att/17873.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

UŽ VŠETKO PRIPRAVUJEME, ABY SME VYTVORILI PODNETNÝ A BEZPEČNÝ PRIESTOR PRE NAŠE DETIČKY – TEŠÍME SA NA VÁS.

Mgr. Zuzana Kolkusová, riaditeľka MŠ

v prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na t. č.: 0948 898 806