Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie -ďalej PPV je dieťa, ktoré v danom roku dovŕši do augusta 5 rokov a od septembra si plní PPV

– plnenie PPV je zákonom daná povinnosť

– takéto dieťa môže zákonný zástupca ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich prac.dní ospravedlnenkou, dlhšiu neúčasť ospravedlní potvrdením od lekára 

–  za dieťa plniace si PPV sa neuhrádza mesačný poplatok 7 e , ktorý je ustanovený VZN Obce Jasenica

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *