Monthly Archives: október 2022

Divadlo v MŠ

Divadlo v MŠ

V stredu pozývame všetky deti na divadelné predstavenie Kocúr v čižmách, ktoré sa bude konať o 11:45 hodine v triede MŠ.

Křúžok anglického jazyka pre deti na našej MŠ

Křúžok anglického jazyka pre deti na našej MŠ

OD 17.10. SA ORGANIZUJE NA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA. JE URČENÝ PRE DETI BEZ OHRANIČENIA VEKU. BUDE SA REALIZOVAŤ VŽDY V PONDELOK V TRIEDE LIENOK OD 15:00 – 15:45 HODINY POD VEDENÍM P. LEKTORKY OĽGY JANIŠOVEJ ŠPROCHOVEJ ZO SPOLOČNOSTI PRO AMERICANA.


CENA ZA 45 MINÚTOVÚ LEKCIU JE  3 EURÁ. Rodičia uhrádzajú poplatok v hotovosti priamo rektorke. Suma je splatná do konca daného mesiaca, najneskôr do 15. dňa v ďalšom mesiaci.

Platia sa len tie lekcie, na ktorých je dieťa prítomné. 

Ak chcete, aby bolo Vaše dieťa záväzne prihlásené je potrebné vyplniť prihlášku na krúžok a informovaný súhlas. V ňom dávate súhlas s tým, že Vaše dieťa bude počas lekcie anglického jazyka tráviť čas len výhradne pod vedením pani lektorky, pani učiteľka bude v triede Žabiek s ostatnými deťmi.

Oba dokumenty nájdete v triede materskej školy.