Riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová

Učiteľky:     Mgr. Ivana Bašová, PhD.                               Mgr. Anežka Ulbriková

 


Vedúca školskej jedálne: Mgr. Jana Dubcová

Hlavná kuchárka: Katarína Pavlíková

Pomocná kuchárka: Viera Šištíková


Školníčka: Marta Bašteková