Riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová

Učiteľky:     Mgr. Ivana Bašová, PhD.                                Mgr. Jana Ciesariková

 


Vedúca školskej jedálne: Jana Majšíková

Hlavná kuchárka: Helena Gáboríková


Školníčka: Marta Bašteková