Riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová

Učiteľky:     Monika Vrtochová

                      Bc. Jana Ciesariková

 


Vedúca školskej jedálne: Jana Majšíková

Hlavná kuchárka: Helena Gáboríková


Školníčka: Marta Bašteková