Materská škola Jasenica 214 je situovaná v budove Základnej školy Jasenica. Na prízemí máme k dispozícii dve triedy, šatňu pre staršie a mladšie deti, umyvárku a toalety. Staršiu vekovú skupinu tvoria deti vo veku od 4 – 6 rokov v počte 20. Mladšie deti sú v počte 13, vo veku 2 – 3 roky. Naša materská škola je zameraná na rozvoj

 

  • prírodovednej gramotnosti, nakoľko sa nachádzame na dedine obklopenej prírodou
  • rozvoj zvykov a tradícií daného regiónu
  • rozvoj komunikačných kompetencií prostredníctvom digitálnych technológií
Edukačnú činnosť realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Pramienok, v súlade so ŠVP. Táto činnosť je zameraná najmä na praktické činnosti, používanie  pomôcok dennej potreby, spoluprácu, kooperáciu, rozvoj socializácie, zaradenia sa do skupiny. Naše deti sa učia spolupracovať a vážiť si jeden druhého.
Veríme, že sa aj my  malými krôčikmi postaráme o to, aby z týchto detí boli samostatné osobnosti a zvládli bez problémov vstup do základnej školy.