Monthly Archives: január 2021

Otváranie škôl – aktualizácia k 28.1.2021

Otváranie škôl – aktualizácia k 28.1.2021

Minister školstva  na tlačovom brífingu oznámil, že školy pokračujú budúci týždeň – od 1. februára 2021 v doterajšom režime. Budú otvorené pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnaných rodičov, ktorí musia dochádzať do práce. Pokiaľ potrebujete umiestniť dieťa do MŠ, alebo sa u Vás zmenila situácia ohľadom zamestnania, či máte nejaké otázky, volajte 0948 898 806. Ďakujem za pochopenie.

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia, dávam do pozornosti nové vyhlásenie ministra školstva vydané Ministerstvom školstva SR o návrate detí do MŠ, citujem:

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;

 

NA ZÁKLADE DANÉHO  ROZHODNUTIA A PO DOHOVORE SO ZRIAĎOVATEĽOM SA PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OTVÁRA OD 18. JANUÁRA 2021 PRE DETI ZAMESTNANÝCH RODIČOV BEZ ROZDIELU. V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA ČÍSLO: 0948 898 806

 • PODMIENKOU UMIESTNENIA DIEŤAŤA DO MŠ V TOMTO OBDOBÍ JE ZAMESTNANOSŤ OBOCH RODIČOV!!! RODIČIA, KTORÍ SÚ NA MATERSKEJ DOVOLENKE NEMÔŽU ZA DANÝCH PODMIENOK V TOMTO OBDOBÍ DOVIESŤ DIEŤA DO MŠ.

 • ŽIADAME STRIKTNÉ DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL :
 • VYPLNENIE VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI VŽDY V PONDELOK PRI NÁSTUPE DO MŠ
 • 2 m ODSTUPY ,
 • DEZINFEKCIA PRI VSTUPE DO BUDOVY,
 • VSTUP LEN S RÚŠKOU,
 • ZDRŽIAVANIE SA V ŠATNI LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS
 • V PRÍPADE PODOZRENIA NA OCHORENIE COVID – 19, V PRÍPADE STYKU S NAKAZENOU OSOBOU, V PRÍPADE OHROZENIA ZDRAVIA ČLENA VAŠEJ RODINY  – ŽIADAM O OZNÁMENIE DANEJ SKUTOČNOSTI P. RIADITEĽKE MŠ – 0948 898 806

ŽIADAM VÁS O ZODPOVEDNÝ A KOREKTNÝ PRÍSTUP, NAKOĽKO SITUÁCIA JE NAOZAJ VÁŽNA, ABY SME NEOHROZOVALI SEBA ANI SVOJE OKOLIE. ĎAKUJEM

Otváranie škôl v roku 2021

Otváranie škôl v roku 2021

Najnovšie informácie ohľadom otvárania škôl od 11. 1. 2020:

 • ,, Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu„Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva. 
 • Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:
 • Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

PO VZÁJOMNEJ DOHODE S RODIČMI, KTORÍ SPĹŇAJÚ STANOVENÉ PODMIENKY A PO DOHODE SO ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKÁ ŠKOLA OSTÁVA ZATVORENÁ DO 15.1.2021. O ĎALŠÍCH ZMENÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.