Monthly Archives: marec 2020

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do materskej školy sa bude konať v riadnom termíne od 4. 5. – 8. 5. 2020 v súlade s platnou legislatívou, ale s menšími zmenami: 

 – V tomto období si zákonný zástupca stiahne z uverejneného linku / link bude aktuálny koncom apríla/na tejto stránke Žiadosť o prijatie do MŠ, alebo si ju fyzicky vyzdvihne v COOP Jednote Jasenica

– Pravdivo vyplnenú a podpísanú žiadosť pošle poštou , alebo fyzicky hodí do poštovej schránky na adresu: Materská škola Jasenica 214, 018 17 Jasenica

-Prihláška sa odovzdáva bez potvrdenia pediatra z dôvodu nariadení súvisiacimi s Covid- 19

  • Do materskej školy budú prednostne prijaté:
  • 1. – deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy
  • 2. – deti, ktoré majú už odloženú školskú dochádzku
  • 3. – deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku

 

UPOZORŇUJEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, ŽE OD JANUÁRA 2021 SA PREDŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA STÁVA POVINNOU, Z ČOHO VYPLÝVA –  ŽE DIEŤA , KTORÉ MÁ ROK PRED NÁSTUPOM DO ZŠ MUSÍ BYŤ ZARADENÉ DO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA MŠ. 

 

2% Z DANE

2% Z DANE

MILÍ RODIČIA, KTO CHCE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE DAROVAŤ 2% Z DANE – KEĎŽE JE MATERSKÁ ŠKOLA ZATVORENÁ, NA BRÁNU PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ SME UMIESTNILI SCHRÁNKU. DO NEJ VHADZUJTE POTVRDENÉ VYHLÁSENIA A POTVRDENIE O DAROVANÍ 2% . BUDEM SI TO PRIEBEŽNE VYBERAŤ – ĎAKUJEM PEKNE .