Monthly Archives: október 2020

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

VÁŽENÍ RODIČIA !!!

Keďže sa v najbližších dňoch uskutočni na Slovensku celoplošné testovanie, oznamujem Vám podmienky, za akých môžete následne doviesť svoje dieťa do materskej školy:

  • Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho MŠ predloží pri vstupe dieťaťa do triedy dňa 3. 11.  – Vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa podpisom  zaručuje za to, že jeho dieťa je naozaj zdravé a môže byť súčasťou kolektívu MŠ.
  • Vyhlásenie nájdete na nástenke pred vstupom do triedy MŠ
  • Zákonný zástupca oznámi riaditeľke MŠ do dňa 2. 11. 2020 do 10:00 hodiny, či jeho dieťa nastúpi od ďalšieho dňa do MŠ formou sms, telefonátom, cez sociálne siete
  • Telefónne číslo : 0948 898 806

KEĎŽE JE TESTOVANIE DOBROVOĽNÉ A V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VŠETCI PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODSTÚPIA TENTO TEST Z DÔVODU ZABEZPEČENIA  BEZINFEKČNÉHO PROSTREDIA PRE VAŠE DETI, VÁS ÚPRIMNE ŽIADAM, ABY STE SA ZODPOVEDNE DOSTAVILI NA TESTOVANIE A V PRÍPADE NUTNOSTI DODRŽIAVALI KARANTÉNU, ALEBO OBMEDZENIE POHYBU A TÝM NEOHROZOVALI ZDRAVIE NÁS – ZAMESTNANCOV A ZDRAVIE VAŠICH DETÍ. DOTERAZ SME DOKÁZALI PROSTREDIE MŠ UCHRÁNIŤ OD EPIDÉMIE A RADI BY SME V TOMTO PROSTREDÍ AJ NAĎALEJ PRACOVALI.

            ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE ZA POCHOPENIE – Kolkusová

 

JESENNÉ PRÁZDNINY

JESENNÉ PRÁZDNINY

V čase od 30. 10 – 2. 11. a 6. 11. – 9. 11. je prevádzka materskej školy prerušená.

V tomto období bude prebiehať celoplošné testovanie na COVID – 19. O ďalších faktoch ohľadom príchodu detí do MŠ po testovaní budete včas informovaní tu na stránke MŠ a v uzatvorenej skupine na FB. Ďakujem za pochopenie.