Monthly Archives: jún 2021

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí a neprijatí do materskej školy sa budú vydávať v Materskej škole Jasenica v dňoch 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021 v čase od 10:00 – 12:00 hodiny. Neprebrané rozhodnutia budú poslané poštou na trvalú adresu zákonných zástupcov s doručením do vlastných rúk.

                                    Ďakujem za porozumenie 

                                                                                              Kolkusová