Monthly Archives: november 2020

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

Tento rok privítame Mikuláša v Kaštieli Jasenica.

7. decembra tu bude čakať na deti prekvapenie:

14:15 – zraz všetkých detí pred Kaštieľom Jasenica
14:30 – divadelné predstavenie Bábkového divadla Lienka  – Čertovská rozprávka
15:10 – vianočné občerstvenie pre deti
15:30 – príchod Mikuláša s pomocníkmi a rozdávanie
darčekov
16:00 – odchod všetkých detí domov, rodičia si ich prevezmú pred kaštieľom

 ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 – celá akcia sa bude realizovať s dodržaním hygienických opatrení – dodržaný odstup, dospelé osoby v rúškach, bez zákonných zástupcov, len s personálom MŠ

– deti, ktoré v MŠ spávajú si vyzdvihnete až pred kaštieľom o 16:00

– deti, ktoré chodia na obed domov dovediete pred kaštieľ o 14:15 hodine

– prosíme rodičov, kto má čas a chuť, aby prispeli k vianočnému občerstveniu koláčikmi, ktoré prinesú ráno do materskej školy – len pár kúskov pre potešenie

– celé predstavenie, program detí a príchod Mikuláša budeme nahrávať a fotografovať – nahrávky zverejníme v skupine na FB

Výdavky na predstavenie, balíčky a zabezpečenie celej akcie sú hradené zo ZRŠ, poplatkov a sponzorského daru.