Monthly Archives: február 2020

DEPISTÁŽ

DEPISTÁŽ

Testy pripravenosti detí na vstup do základnej školy sa budú v materskej škole konať  v dňoch 3. a 4. marca 2020 pod dohľadom pani psychologičky z CPPaP v Považskej Bystrici a na základe súhlasu zákonných zástupcov.  

Výsledky testov, ako aj iné informácie Vám budú podané na stretnutí rodičov  – 4. marca o 16:00 hodine.

STRETNUTIE VŠETKÝCH RODIČOV

STRETNUTIE VŠETKÝCH RODIČOV

Dňa 4. marca o 16:00 hodine sa uskutoční stretnutie rodičov v triede materskej školy. 

Program:

 • INFO OHĽADOM VYÚČTOVANIA STRAVY
 • INFO OHĽADOM PRIPRAVOVANÝCH AKCIÍ DO KONCA ŠK. ROKU A ICH ORGANIZÁCIE
 • INFO OHĽADOM ZÁPISU DETÍ DO ZŠ, DEPISTÁŽE A KONZULTÁCIE SO PSYCHOLOGIČKOU
 • INFO OHĽADOM ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
 • PLAVECKÝ VÝCVIK

 

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do materskej školy sa bude konať v mesiaci máj v súlade s platnou legislatívou nasledovne:

 • zákonný zástupca si v dňoch od 4. 5. – 8. 5. vyzdvihne žiadosť o prijatie do MŠ v budove materskej školy osobne
 • vyplnenú a pediatrom potvrdenú prihlášku prinesie obratom do MŠ
 • do materskej školy budú prednostne prijaté:
 • 1. – deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy
 • 2. – deti, ktoré majú už odloženú školskú dochádzku
 • 3. – deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku

 

KARNEVAL 2020

KARNEVAL 2020

Fotografie z karnevalu sú uložené na stránke v GALÉRII. Nakoľko má sránka obmedzené možnosti ostatné fotografie dostanete v triede MŠ na vyžiadanie na USB kľúč. Deti, ktoré odchádzajú do školy v septembri na záver škoského roku dostanú CD s fotografiami z celého školského roku.

POPLATOK ZA PRANIE PRÁDLA

POPLATOK ZA PRANIE PRÁDLA

Milí rodičia, žiadame Vás o uhradenie poplatku 5.- za pranie prádla, pre všetky deti.

 • Poplatok je určený na úhradu za pranie uterákov na celý rok pre deti, ktoré v MŠ nespia  – odchádzajú na obed. Platí sa pranie 0,50 eura / 1 mesiac

 • Deti, ktoré spávajú je potrebné uhradiť ešte 5,- nakoľko sa zvyšoval poplatok za pranie na 2, 50 eura mesačne za obliečky + uteráky/ 1 spiace dieťa v MŠ. Na začiatku šk. roku ste uhrádzali 20.- e.

 • Vyúčtovanie aj s prefotenými potvrdenkami nájdete na nástenke v MŠ. Poplatok sa vyberá na triede MŠ.

 •                                                                                   Ďakujem Kolkusová