Category Archives: Nezaradené

JESENNÉ PRÁZDNINY

JESENNÉ PRÁZDNINY

V čase od 30. 10 – 2. 11. a 6. 11. – 9. 11. je prevádzka materskej školy prerušená.

V tomto období bude prebiehať celoplošné testovanie na COVID – 19. O ďalších faktoch ohľadom príchodu detí do MŠ po testovaní budete včas informovaní tu na stránke MŠ a v uzatvorenej skupine na FB. Ďakujem za pochopenie. 

Oznam

Oznam

DÔLEŽITÝ OZNAM:

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný postupovať nasledovne:

 1. Ak je dieťa v MŠ neprítomné 3 po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendu a sviatkov – rodič vypíše potvrdenie o bezinfekčnosti, keď privedie dieťa do MŠ.

 2. Ak je dieťa v MŠ neprítomné viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, čiže 6 a viac, do ktorých sa víkend a sviatky nezapočítavajú – je rodič povinný priniesť potvrdenie od lekára, že dieťa môže nastúpiť do MŠ.

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • začiatok školského roka 2020/2021 je v stredu- 2. 9. 2020
 • príchod detí do MŠ je vždy do 8:00 hodiny
 • prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 16:00
 • vstup do priestorov MŠ je zákonnému zástupcovi povolený len s ochranným rúškom
 • pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky
 • na základe opatrení spojenými s pandémiou COVID – 19 do budovy vstupuje s dieťaťom len jeden zákonný zástupca
 • v budove sa zdržiava čo najkratší čas
 • zákonný zástupca nevstupuje do triedy, umyvárky, ani jedálne
 • dieťa od zákonného zástupcu prevezme učiteľka, ktorá je v zariadení
 • dieťa pri vstupe prejde ranným filtrom – učiteľka zhodnotí jeho zdravotný stav – nesmie mať kašeľ, hnisavé očká, silnú nádchu či iné príznaky choroby
 • v prípade, ak učiteľka zistí prejavy zdravotných ťažkostí- dieťa nebude do MŠ v ten deň prijaté !!
 • rodič pedagogickému zamestnancovi nezatajuje žiadne informácie ohľadom zdravotného stavu dieťaťa
 • rodič je povinný, v prípade ak je niekto v jeho blízkej rodine zaradený do karantény, danú skutočnosť nahlásiť riaditeľovi MŠ
 • pri prvom nástupe do MŠ rodič vyplní dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti
 • potvrdenie o bezinfekčnosti vypisuje zákonný zástupca vždy, ak sa dieťa vracia do MŠ po troch dňoch neprítomnosti
 • zákonný zástupca prevezme dieťa , ktoré nespí v MŠ v čase od 11.50 – 12.00 hodiny

Čo budem potrebovať v MŠ: 

Každé dieťa má v šatni označenú vlastnú skrinku do ktorej je potrebné mu uložiť:
 • náhradné oblečenie – spodné prádlo, ponožky, tričko……
 • v prípade vysokých teplôt krátke nohavice, tričko s krátkym rukávom
 • rúško
 • pod skrinku do priečinku si uložia označené papučky
 • dieťa, ktoré je prijaté na celodenný pobyt si donesie pyžamo a kefku s pastou, ktoré odovzdá personálu

 

Uteráky, hygienické vreckovky, toaletný papier do MŠ nie je potrebné nosiť.

Deti pijú počas dňa čistú vodu  z označených pohárikov, ktoré máme v MŠ na triedach.

 

STRETNUTIE RODIČOV V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČNÍ DŇA 3. 9. 2020 O  16:00 HODINE PRED BUDOVOU MŠ. ÚČASŤ RODIČOV JE POVINNÁ!!! STRETNUTIE RODIČOV SA BUDE KONAŤ S DODRŽANÍM OPATRENÍ – 2M ODSTUPY, RÚŠKA!!!

PROGRAM: 

 • Privítanie v MŠ a predstavenie personálu MŠ
 • Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Pramienok, školským poriadkom, pokynmi k organizácii školského roka 2020-2021, zaradenie detí do tried, s opatreniami spojenými s pandemickou situáciou COVID – 19
 • Činnosť školskej jedálne – zostavovanie jedálnička, spôsob prihlasovania a odhlasovania detí, organizácia stravovania – Mgr. Jana Dubcová – vedúca ŠJ
 • Pripravované akcie počas roka
 • Prejednanie, schválenie poplatkov v MŠ – ZRŠ, poplatky za pranie prádla, mesačné poplatky
 • Ostatné, diskusia

VYÚČTOVANIE POPLATKOV ZRŠ:

VYÚČTOVANIE POPLATKOV ZRŠ:
Vážení rodičia: v skratke som Vám sem vypísala vyúčtovanie Vašich dobrovoľných príspevkov ZRŠ. Všetky doklady – faktúry, paragóny sú k nahliadnutiu v účtovnej knihe v materskej škole.ďakujem pekne:

Vyúčtovanie príjmov a výdavkov z poplatkov ZŘŠ:

Zostatok zo šk. roka 2018/2019…………….91,91 ,-

Príjem v školskom roku 2019/2020………..700,91 ,-

                                            celkom:              792,82,-

VÝDAVKY:

divadlo Zvedavý sloník                              : – 73,91,-

divadlo v KD Papradno + cestovné            :  – 35,70 ,-

náplň do krabice plnej lásky pre dôchodcov: – 37, 75 ,-

balíčky na Mikuláša                                    : – 68,62,-

vianočná besiedka + DJ                                : – 91, 83,-

karneval – šišky+čaj+občerstvenie+DJ       : – 80,61

pracovné listy pre predškolákov                : – 39,90 ,-

hélium do balónov na MDD                           : – 10,-

rozlúčkové popoludnie                                   : – 48,02

stavebnica pre deti                                         : – 30,94,-

odvezenie kolotoča                                        : – 50.-

plachta na piesok                                           : – 8,76,-

ostatné:                                                          : –  197,48,-

ZOSTATOK , KTORÝ SA PRENÁŠA DO ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021:                                  19, 30 ,-

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN BUDE OTVORENÁ

OD 1. 7. 2020 – 7. 8. 2020.

OD 8. 8. 2020 JE MŠ ZATVORENÁ Z DÔVODU DEZINFEKCIE  A SANITÁCIE.

V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU SA STRETNEME 2. 9. 2020.

ŽELÁM VŠETKÝM PRÍJEMNÉ STRÁVENIE LETNEJ POHODY.                                      Mgr. Zuzana Kolkusová