Author Archives: msjasenica

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – 2024

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – 2024
Klikni na oznam pre lepšie zobrazenie. 

 


 

Žiadosť na vytlačenie – vyplniť a potvrdiť u pediatra, ďakujem

 


PROJEKT – ČÍTAME SPOLU

PROJEKT – ČÍTAME SPOLU

Milí rodičia, keďže naša spoločná spolupráca funguje na 100% , začíname spoločným projektom. Prečítajte si jeho obsah a my veríme že sa nielen zapojíte, ale strávite so svojimi deťmi zmysluplné krásne chvíle a ani nebudeme vedieť ako pomôžeme im v príprave na školu a zaslúžime sa o to, aby v nej zažívali úspech každý deň. Projekt je určený pre deti z triedy Lienok, nakoľko stanovené úlohy pre deti sú určené od 4 rokov.  Ďakujeme 

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:
 • PRI PRVOM NÁSTUPE DIEŤAŤA ODOVZDAŤ VYPÍSANÉ TLAČIVO  – VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI, KTORÝM POTVRDZUJETE, ŽE DIEŤA IDE DO KOLEKTÍVU ZDRAVÉ BEZ PRÍZNAKOV OCHORENIA.
 • VYHLÁSENIE O bezinfekčnosti
 • DANÉ VYHLÁSENIE SA PREDKLADÁ VŽDY, AK DIEŤA NASTUPUJE DO MŠ PO TOM, ČO CHÝBALO 5 A VIAC PO SEBE NASLEDUJÚCICH DNÍ.
 • OSPRAVEDLNIŤ DIEŤA PLNIACE SI POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE , AK CHÝBA DO 7 PRACOVNÝCH DNÍ – OSOBNE, PÍSOMNE, TELEFONICKY, ELEKTRONICKY
 • AK CHÝBA VIAC AKO 7 PO SEBE NASLEDUJÚCICH PRACOVNÝCH DNÍ JE POTREBNÉ DONIESŤ POTVRDENIE OD LEKÁRA.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2023/2024

Milí rodičia, milé deti!

V školskom roku 2023/2024 bude našu Materskú školu Jasenica navštevovať 33 detí + 1 dieťa, ktoré si bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

Deti budú rozdelené do dvoch tried podľa veku:

 1. trieda Žabky – mladšie deti, trieda s poldennou starostlivosťou,                                          triedna učiteľka Mgr. Ivana Bašová, PhD.                                                                         Zoznam detí v triede Žabiek:

  1.KAMILA ULBRIKOVÁ
  2. TOBIAS KŇAŽKO
  3. NINA MAGÁTOVÁ
  4. ADAM BENIAČ
  5. ANNA LORIÁNA TINATH
  6. VANESSA PAVLÍKOVÁ
  7. ALŽBETA HLÚŠKOVÁ
  8. LUKÁŠ MARTIŠÍK
  9. MATEJ DIASNÍK
  10. ANDREJ ŠULAN
  11. EMA SEDLÁKOVÁ
  12. LENKA PISTOVČÁKOVÁ
  13. PATRIK GABAN

  2. trieda Lienky – staršie deti, trieda s celodennou starostlivosťou,                                           triedna učiteľka: Mgr. Anežka Ulbriková                                                                                 riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová                                                                                    Zoznam detí v triede Lienok:                                                                                                      

  1.JAROSLAV ZABIELNY
  2.GREGOR JÁGRIK
  3. SVÄTOSLAV DUBEC
  4. ANDREA DRBLÍKOVÁ
  5. DOMINIK BAŠO
  6. DOMINIKA DIASNÍKOVÁ
  7. MATEJ POBOČÍK
  8. NATÁLIA GRBÁLOVÁ
  9. NATÁLIE ČERVENCOVÁ
  10. MIA HLUŠKOVÁ
  11. JÚLIA BELUŠÍKOVÁ
  12. VIKTOR KRÁLIK
  13. MICHAL GÁBORÍK
  14. VERONIKA SEDLÁKOVÁ
  15. ALICA KŇAŽKOVÁ
  16. LINDA PACÚCHOVÁ
  17. DIANA GABANOVÁ
  18. ADAM ŠIBÍK
  19. ADAM GAŇO
  20. MIRIAM MAKOVÁ

  + 21. TEODOR HLADKÝ – PLNIACI SI PPV INDIVIDUÁLNOU FORMOU

 

V tomto školskom roku si bude plniť PPV 12 predškolákov. Organizácia materskej školy sa sústreďuje do dvoch tried . Po obede – deti prijaté na celodennú starostlivosť sa spájajú do triedy Lienok, kde oddychujú a venujú sa záujmovej poobedňajšej činnosti.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. – 16:00 hod. Príchod detí do MŠ je od 6:30 – 8:00 hod. Po príchode sa deti venujú hrám a hrovým činnostiam, zdravotnému cvičeniu, desiatej o 8.30 hod., výchovno-vzdelávacej činnosti podľa zamerania MŠ, pobytu vonku – vychádzky do okolia, turistické vychádzky, hry na školskom dvore, aktivity v prírode, výlety a exkurzie podľa plánu školy – o ktorých budete vopred informovaní. Obed sa podáva v čase od 11:30 – 12:00 hod, odpočinok a záujmové činnosti poobede v triede Lienok.

 

ČO POTREBUJEM DO MATERSKEJ ŠKOLY:

 • každé dieťa si nájde svoju skrinku v šatni s vlastným menom a značkou podľa veku
 • potrebujem bezpečné prezuvky, ktoré si dokážem postupne obuť aj sám
 • pre prípad nehody, obliatia potrebujem náhradné oblečenie do skrinky
 • do MŠ ma vždy športovo a pohodlne obleč
 • ak v MŠ oddychujem, potrebujem pyžamko, zubnú kefku a pastu
 • na oddych na lehátku si môžem doniesť aj vlastnú plyšovú hračku

V MŠ DOSTANEM:

 • vlastný uterák označený menom, značkou
 • hygienické papierové vreckovky bez obmedzenia podľa potreby
 • toaletný papier
 • čisté obliečky na moje lehátko, ak v MŠ oddychujem
 • vodu počas celého dňa podľa mojej potreby , ktorú budem piť z vlastného označeného pohára na triede

 

Činnosť materskej školy je zameraná na rozvoj prírodovednej a enviromentálnej gramotnosti. Využívame potenciál MŠ a jej umiestnenie v lone prírody .V tomto školskom roku plánujeme výstavbu externej učebne na rozvoj technickej gramotnosti a jej uvedenie do užívania v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom MŠ je viesť deti ku samostatnosti, vytvárať v nich reálne predstavy o svete ľudí a prírody a pripraviť ich na bezproblémový vstup do základnej školy nielen po intelektuálnej stránke, ale aj sociálnej. Naša MŠ je otvorená novým metódam, princípom, učiteľky sa neustále vzdelávajú a pracujú na sebarozvoji.

Realizujeme aj poradenskú činnosť pre rodičov, konzultácie so psychológom, logopedickú starostlivosť, depistáž pre deti pred nástupom do ZŠ, otvorené hodiny.Rozvíjame a udržujeme kladnú spoluprácu s rodičmi aj v rámci spoločných akcií a aktivít.

Bližšie informácie sa dozviete na 1. stretnutí rodičov, termín bude zverejnený včas.

Deťom prajem vykročenie pravou nohou do nového školského roka, nech si nájdu v MŠ kamarátov, majú vždy dôvod na úsmev a chodia medzi nás s dobrým pocitom. Tešíme sa na nich a pripravujeme všetko tak, aby pocítili radosť a šťastie.

Rozhodnutia

Rozhodnutia

Všetky rozhodnutia o prijatí/neprijatí do MŠ Vášho dieťaťa do MŠ Jasenica na školský rok 2023/2024 si môžete vyzdvihnúť v MŠ Jasenica od 20.6. – 23.6. 2023 v čase od 10:30 – 12:00 hod.

 

 

Ďakujem pekne, Mgr. Zuzana Kolkusová, riaditeľka MŠ

Jún v našej materskej škole

Jún v našej materskej škole

Dnešným dňom sme otvorili posledný aktívny  mesiac školského roka. Ešte nás čaká zopár aktivít a prechádzame na prázdninový režim. Najskôr nejaké informácie:

Z 2% sme v tomto roku vyzbierali 486 eur, za čo veľmi pekne ďakujem. Teraz míňame peniažky z minulého roka, čo vidíte na každej absolvovanej akcii, že deťom je dopriate až-až.

Materská škola bude otvorená do 14.7.2023, potom niektoré deti čaká turistický tábor od 7.8. a 21. 8.2023 a krásne prázdniny.

Zahájenie nového školského roka bude 4.9.2023

Z pozície riaditeľky sa chcem Vám rodičom veľmi pekne poďakovať za spoločnú spoluprácu, vážim si to naozaj. Za Vašu chuť a ochotu pomôcť a prispôsobiť sa vzniknutým situáciám tu v MŠ. 

Konkrétne chcem poďakovať p. Ulbrikovi, Jágrikovi a Djasníkovi za prípravu , zašalovanie a zabetónovanie betónovej podlahy pod externú učebňu na dvore. Ujali sa celej práce a nákladov. Na jeseň budeme pokračovať vo výstavbe učebne na rozvoj technickej gramotnosti detí, aby sme ju mohli v školskom roku 2023/2024 szačať používať.

                                                                                                           Ďakujem veľmi pekne

Čo nás ešte v tomto mesiaci čaká:

 • 9. júna – ,,Nočná SAFARI škôlka“

 • 22. júna Veľkolepá rozlúčka s predškolákmi

 • 29. júna koncoročný výlet do Ekoparku Piešťany – opäť celodenný výlet

 • 15. júla – 1. ročník Putovnej varešky-súťaž vo varení KAPUSTNICE

 

O VŠETKÝCH PODROBNOSTIACH A ORGANIZÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT BUDETE VČAS OBOZNÁMENÍ. 

Všetky akcie sa financujú z rozpočtu MŠ, 2% a výťažku z Putovnej varešky.

 

 

ARAKOVO V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

ARAKOVO V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Náklady sú hradené z rozpočtu materskej školy.

MESIAC MÁJ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

MESIAC MÁJ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Milí rodičia, už sa školský rok pomaly blíži do cieľa a MY štartujeme vlnu akcií a nových aktivít pre deti, aby si z materskej školy odniesli čo najviac zážitkov s tým spojených vedomostí a dobrých spomienok.

Návšteva usadlosti Vládske bola prvou skúškou, ako to aj mladšie deti zvládnu byť mimo MŠ dlhšiu dobu. Dopadlo to na výbornú. Keďže ma stále teší spolupráca s Vami rodičmi aj ostatnými MŠ a chceme ju rozvíjať pre všestrannú spokojnosť , v tomto mesiaci nás čaká nasledovné:

10. mája navštívia našu MŠ papagáji z celého sveta – kotaktná ZOO ARAKOVO s KAKADU, ARA, ZUBOROŽCI a iné. Deti sa naučia odkiaľ pochádzajú, čím sa živia, aký je spôsob ich života. Každého sa môžu chytiť pohladkať, ďať si na ruku a podobne. Túto akciu realizujeme aj s deťmi ZŠ a MŠ Stupné. Pozrite sa v linku v sekcii galéria:

Arakovo

15. mája bude v MŠ prebiehať fotenie detí – individuálne aj po triedach s pani učiteľkami. Automaticky budú fotené všetky deti, kto nechce fotiť svoje dieťa samostatne, nahláste to v triede MŠ. Sety fotografií si nemusíte kupovať, záleží to od Vašeho záujmu. Nekúpené fotografie budú skartované. 

18. mája  – si detí pozrú 3D premietanie filmu COCOMONG – vesmírne dobrodružstvo v Kultúrnom dome Jasenica formou sférického kina. O svoj zážitok sa podelia s deťmi ZŠ a MŠ Stupné.

Rovnako v tento deň sa v KD Jasenica bude konať oslava ku Dňu matiek, kde ste všetci vítaní. 

24. 5. 2023 – k nám do MŠ príde zahrať rozprávku O Guľkovi Bombuľkovi Divadlo NA TRAKY. 

A nakoniec, MDD oslávime v tomto roku o pár dní skôr a to celodenným výletom do RANČA POD BABICOU – 30. 5. 2023. 

Deti čaká nezabudnuteľný zážitok – kontaktná ZOO , neskutočné kútiky a prostredie na hranie, krásne prostredie, rôzne atrakcie pre deti, kŕmenie zvierat, cesta busom Dortrans, 2 chodový teplý obed  v reštaurácii. Predpokaldaný odchod z MŠ 8:30 – príchod 16:30. Bezpečnosť je plne zabezpečená – dozor a doprovod – 4 dospelí + 2 praktikantky+objednané miestne animátorky . Pre lepšiu predstavu, čo nás čaká posielam link:

http://www.rancpodbabicou.sk/ranc-pod-babicou/

Nič nie je krajšie a viac nezohreje ako úsmev a objatie dieťaťa. Toho tu v našej MŠ máme neúrekom. Som rada, že to všetko ide a plynie smerujúc k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Už nám len držte palce, aby vyšlo počasie a deti boli zdravé.  
Náklady na všetky aktivity sú hradené zo ZRŠ, rozpočtu MŠ, 2% a výťažku z Putovnej varešky.  Ďakujem

 

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do Materskej školy Jasenica 214 pre školský rok 2023/2024 sa bude realizovať v dňoch:

od 1. mája 2023 do 15. mája 2023 vrátane

 podľa platnej legislatívy SR.

 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRINESIE VYPÍSANÚ , PEDIATROM POTVRDENÚ ŽIADOSŤ, KTORÁ BUDE PODPÍSANÁ OBOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DIEŤAŤA
 • Podľa par. 144a šk. zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpisy sa nevyžadujú ak:
 •                   jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností
 •                   jeden s rodičov nie je schopný zo zdrav. dôvodov podpísať žiadosť
 •                   vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom  záujme dieťaťa

Žiadosť si je možné vyzdvihnúť osobne v MŠ, stiahnuť na stránke MŠ:

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ

Miesto podávania žiadosti : MŠ Jasenica 214

Forma podávania žiadosti: osobne v MŠ v čase od 10:30 – 12:00 hod.

 • emailom: ms. jasenica@gmail.com
 • Poštou, alebo kuriérom : MŠ Jasenica 214, 018 17
 • elektronicky – do elektronickej schránky materskej školy

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA PREDNOSTNE BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • pre ktoré je plnenie PPV povinné – dovŕšia vek 5 rokov do 31. augusta ktorý predchádza začiatku školského roka
 •  ktoré dovŕšia vek 6 rokov , ale nedosiahli školskú zrelosť a budú naďalej pokračovať v plnení PPV ešte jeden školský rok na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, potvrdenia od pediatra a súhlasného  vyjadrenia z CPPaP.
 •  ktoré nedovŕšia ešte vek 5 rokov, ale ich zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie PPV a k žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie CPPaP a súhlasné vyjadrenie pediatra .
 • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu v danom školskom roku
 • deti, ktorých zákonní zástupcovia nedokážu iným spôsobom, ako jeho umiestnením do MŠ, zabezpečiť jeho opateru

 Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do   MŠ v termíne do 30. 6. 2023

Podmienky prijímania boli prerokované so zriaďovateľom dňa: 15. 02. 2023

 

DOTÁCIA NA STRAVU OD MÁJA 2023

DOTÁCIA NA STRAVU OD MÁJA 2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
– 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
– 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
– 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
– za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
– dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu
v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).
Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:

Školská jedáleň pri Materskej škole, Jasenica 214, 01817 Jasenica – osobne alebo poštou, a to najneskôr v termíne do 28.4.2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).
V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 

Link na stiahnutie žiadosti dotácie na stravu:

http://www.msjasenica.sk/wp-content/uploads/2023/03/ŽIADOSŤ-dotácia-na-stravu-1.docx