Školský rok 2023/2024

Školský rok 2023/2024

Milí rodičia, milé deti!

V školskom roku 2023/2024 bude našu Materskú školu Jasenica navštevovať 33 detí + 1 dieťa, ktoré si bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

Deti budú rozdelené do dvoch tried podľa veku:

 1. trieda Žabky – mladšie deti, trieda s poldennou starostlivosťou,                                          triedna učiteľka Mgr. Ivana Bašová, PhD.                                                                         Zoznam detí v triede Žabiek:

  1.KAMILA ULBRIKOVÁ
  2. TOBIAS KŇAŽKO
  3. NINA MAGÁTOVÁ
  4. ADAM BENIAČ
  5. ANNA LORIÁNA TINATH
  6. VANESSA PAVLÍKOVÁ
  7. ALŽBETA HLÚŠKOVÁ
  8. LUKÁŠ MARTIŠÍK
  9. MATEJ DIASNÍK
  10. ANDREJ ŠULAN
  11. EMA SEDLÁKOVÁ
  12. LENKA PISTOVČÁKOVÁ
  13. PATRIK GABAN

  2. trieda Lienky – staršie deti, trieda s celodennou starostlivosťou,                                           triedna učiteľka: Mgr. Anežka Ulbriková                                                                                 riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová                                                                                    Zoznam detí v triede Lienok:                                                                                                      

  1.JAROSLAV ZABIELNY
  2.GREGOR JÁGRIK
  3. SVÄTOSLAV DUBEC
  4. ANDREA DRBLÍKOVÁ
  5. DOMINIK BAŠO
  6. DOMINIKA DIASNÍKOVÁ
  7. MATEJ POBOČÍK
  8. NATÁLIA GRBÁLOVÁ
  9. NATÁLIE ČERVENCOVÁ
  10. MIA HLUŠKOVÁ
  11. JÚLIA BELUŠÍKOVÁ
  12. VIKTOR KRÁLIK
  13. MICHAL GÁBORÍK
  14. VERONIKA SEDLÁKOVÁ
  15. ALICA KŇAŽKOVÁ
  16. LINDA PACÚCHOVÁ
  17. DIANA GABANOVÁ
  18. ADAM ŠIBÍK
  19. ADAM GAŇO
  20. MIRIAM MAKOVÁ

  + 21. TEODOR HLADKÝ – PLNIACI SI PPV INDIVIDUÁLNOU FORMOU

 

V tomto školskom roku si bude plniť PPV 12 predškolákov. Organizácia materskej školy sa sústreďuje do dvoch tried . Po obede – deti prijaté na celodennú starostlivosť sa spájajú do triedy Lienok, kde oddychujú a venujú sa záujmovej poobedňajšej činnosti.

Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. – 16:00 hod. Príchod detí do MŠ je od 6:30 – 8:00 hod. Po príchode sa deti venujú hrám a hrovým činnostiam, zdravotnému cvičeniu, desiatej o 8.30 hod., výchovno-vzdelávacej činnosti podľa zamerania MŠ, pobytu vonku – vychádzky do okolia, turistické vychádzky, hry na školskom dvore, aktivity v prírode, výlety a exkurzie podľa plánu školy – o ktorých budete vopred informovaní. Obed sa podáva v čase od 11:30 – 12:00 hod, odpočinok a záujmové činnosti poobede v triede Lienok.

 

ČO POTREBUJEM DO MATERSKEJ ŠKOLY:

 • každé dieťa si nájde svoju skrinku v šatni s vlastným menom a značkou podľa veku
 • potrebujem bezpečné prezuvky, ktoré si dokážem postupne obuť aj sám
 • pre prípad nehody, obliatia potrebujem náhradné oblečenie do skrinky
 • do MŠ ma vždy športovo a pohodlne obleč
 • ak v MŠ oddychujem, potrebujem pyžamko, zubnú kefku a pastu
 • na oddych na lehátku si môžem doniesť aj vlastnú plyšovú hračku

V MŠ DOSTANEM:

 • vlastný uterák označený menom, značkou
 • hygienické papierové vreckovky bez obmedzenia podľa potreby
 • toaletný papier
 • čisté obliečky na moje lehátko, ak v MŠ oddychujem
 • vodu počas celého dňa podľa mojej potreby , ktorú budem piť z vlastného označeného pohára na triede

 

Činnosť materskej školy je zameraná na rozvoj prírodovednej a enviromentálnej gramotnosti. Využívame potenciál MŠ a jej umiestnenie v lone prírody .V tomto školskom roku plánujeme výstavbu externej učebne na rozvoj technickej gramotnosti a jej uvedenie do užívania v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom MŠ je viesť deti ku samostatnosti, vytvárať v nich reálne predstavy o svete ľudí a prírody a pripraviť ich na bezproblémový vstup do základnej školy nielen po intelektuálnej stránke, ale aj sociálnej. Naša MŠ je otvorená novým metódam, princípom, učiteľky sa neustále vzdelávajú a pracujú na sebarozvoji.

Realizujeme aj poradenskú činnosť pre rodičov, konzultácie so psychológom, logopedickú starostlivosť, depistáž pre deti pred nástupom do ZŠ, otvorené hodiny.Rozvíjame a udržujeme kladnú spoluprácu s rodičmi aj v rámci spoločných akcií a aktivít.

Bližšie informácie sa dozviete na 1. stretnutí rodičov, termín bude zverejnený včas.

Deťom prajem vykročenie pravou nohou do nového školského roka, nech si nájdu v MŠ kamarátov, majú vždy dôvod na úsmev a chodia medzi nás s dobrým pocitom. Tešíme sa na nich a pripravujeme všetko tak, aby pocítili radosť a šťastie.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *