Nové pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ od 17.5.2021

Nové pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ od 17.5.2021

Nakoľko od pondelka –  17. mája 2021 sa stáva Považská Bystrica červeným okresom v rámci COVID automatu SR, menia sa pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ nasledovne:

Zákonný zástupca

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do
materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní
dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest , dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
b) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi
materskej školy určenému riaditeľom. Pričom je dieťa v dobrom zdravotnom stave a neprejavuje žiadne známky choroby.
c) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o
bezinfekčnosti  – visí na nástenke.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa
nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané
všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení
o chorobe nie je limitovaný.
d) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je
aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže
dieťa navštevovať školu.
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *