Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Každý zákonný zástupca je povinný dodržiavať školský poriadok.

– prevádzka MŠ je od 6:30-16:00

– príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

– odhlasovanie stravy je deň vopred do 13:00 hodiny v školskej jedálni

– všetky oznamy nájdete vždy na tejto stránke, na nástenke v MŠ, v uzavretej massengerovej skupine

– výletu, akcie v MŠ sa dieťa môže zúčastniť len na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý potvrdí podpisom.

POPLATKY:

Na stretnutí rodičov bol schválený dobrovoľný príspevok 20 e, ktorý sa bude vyberať priamo na triede MŠ do 30.11.2022

– poplatok na pranie prádla – 25 e – deti na celodenný pobyt a 5 e – deti na poldenný pobyt sa vyberá v triede MŠ do októbra 2022

– poplatok 7e, ktorý neplatia deti plniace si PPV sa vyberá vždy za dva mesiace vopred v hotovosti na triede MŠ. Oznam nájdete na nástenke MŠ.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *