ROZLÚČKOVÉ POPOLUDNIE

ROZLÚČKOVÉ POPOLUDNIE

26. 6. o 16: 00 hodine na školskom dvore

V TENTO DEŇ VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV MATERSKEJ ŠKOLY PRIVÍTAME NA PRÍJEMNOM POPOLUDNÍ, S PRÍJEMNÝMI ĽUĎMI V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ.

AKCIA JE URČENÁ PRE VŠETKY DETI MŠ A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV!

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ:

– rozlúčka s predškolákmi

– rozlúčková torta

– sladká zmrzlina

– opekačka

– maľovanie na tvár

– športové súťaže a úlohy pre deti

ČO ZABEZPEČÍME MY:

– tortu

– program s deťmi

– zmrzlinu

– darčeky pre predškolákov

– súťaže, aktivity

– stoly na posedenie

– špekačky, chlieb a zeleninu pre deti navštevujúce MŠ

– pitný režim

– vybavenie na disco

ČO ZABEZPEČÍTE VY:

– potraviny na opekanie pre rodinných príslušníkov

– deky, ak si chcete urobiť piknikové posedenie

– dohľad nad svojimi deťmi počas aktivít

– chuť do súťaženia s deťmi

ČO ZABEZPEČÍ PRÍRODA:

– krásne slnečné počasie. V prípade nepriaznivého počasia Vás budeme o zmene termínu informovať. 

 

Uvoľňovanie opatrení k 15. 6. 2020

Uvoľňovanie opatrení k 15. 6. 2020

Od pondelka  – 15. 6. 2020 je prevádzka materskej školy

                                                    otvorená od 6:30 hod. – 16:00 hod.

RUŠÍ SA: 

 • meranie teploty pri vstupe do MŠ
 • dodržiavanie odstupov pred budovou
 • určená doba 10 minút na zotrvanie rodičov v šatni
 • stolovanie na skupiny v jedálni
 • časový harmonogram príchodu a odchodu z MŠ
 • delenie detí na triedu s poldennou a celodennou prevádzkou

 

NAĎALEJ SA DODRŽIAVA:

 •  vstup do budovy len s rúškom !!!!!
 • dezinfekcia rúk pri vstupe – ako odporúčanie
 • používanie papierových uterákov
 • dieťa musí mať v skrinke 1 rúško !!!!!
 • zvýšená hygiena
 • zvýšená dezinfekcia všetkých priestorov

Deti budú vo svojich triedach rozdelené podľa veku – ŽABKY, LIENKY.

Do materskej školy môžu rodičia doviesť všetky zapísané deti, ak majú záujem!

Celá organizácia edukačného procesu sa bude realizovať tak, ako pred výskytom koronavírusu. 

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ŽE BUDOVA ŠKOLY SA O 8:00 HODINE UZAMYKÁ !!!!!

DO MŠ NEMÔŽETE DOVIESŤ DIEŤA, AK:

 • má dieťa príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli  zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná  teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata  chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby !!!

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍCHODU

A ODCHODU DETÍ DO/ Z MŠ:

PRÍCHOD OD 6: 30 hodiny do 8:00 hodiny

ODCHOD: NA OBED: od 12:00 – 12:20 hod.

                  : PO ODPOČINKU: od 14:30 – 15:30 hod.

ŽIADAME RODIČOV O DODRŽIAVANIE HARMONOGRAMU , ĎAKUJEME!!!!

ŽIADAME RODIČOV DETÍ, KTORÉ DO MŠ OD 1. 6. 2020 NENASTUPUJÚ, ABY SI VYZDVIHLI VECI ZO SKRINIEK Z MŠ V ČASE OD 14:30 – 15:30 HODINY OD 1. 6. 2020.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ŽIADAME RODIČOV, ABY V TERMÍNE DO 12. 6. 2020 NAHLASOVALI ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU POČAS LETA – KONKRÉTNE V MESIACI JÚL A V AUGUSTE DO 7. 8. 2020 – ZÁUJEM JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V TRIEDE MŠ, ALEBO ZÁPISOM NA NÁSTENKE, ALEBO FORMOU SMS – 0948 898 806.

PRIJATÉ A NEPRIJATÉ DETI DO MŠ

PRIJATÉ A NEPRIJATÉ DETI DO MŠ

ŽIADAME RODIČOV PRIJATÝCH DETÍ, ABY DO 26. JÚNA 2020 VHODILI DO SCHRÁNKY MŠ POTVRDENIE OD PEDIATRA, KDE BUDE NAPÍSANÉ, ČI DIEŤA MÔŽE NAVŠTEVOVAŤ MŠ A MIERA OČKOVANIA:

 • DIEŤA NEOČKOVANÉ
 • OČKOVANÉ ČIASTOČNE
 • OČKOVANÉ ÚPLNE

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ SI PREVEZMÚ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA V MATERSKEJ ŠKOLE V ČASE OD 1. 7. – 14. 7. 2020  OSOBNE !!!

ORGANIZÁCIA EDUKÁCIE V MŠ:

ORGANIZÁCIA EDUKÁCIE V MŠ:

V materskej škole budú prebiehať aktivity v dvoch triedach – nakoľko sa skupiny detí nemôžu spoločne stretávať a miešať,sme deti rozdelili do dvoch tried nasledovne:

V triede Lienok / predtým staršie deti/ sa budú stretávať deti od 6:30 hodiny do 15:30 hodiny. Tieto deti budú v materskej škole aj počas spánku. Odchod z materskej školy sa bude realizovať priebežne v sprievode zákonného zástupcu, alebo splnomocnenej osoby od 14:30 hodiny tak, aby boli dodržiavané bezpečnostné a hygienické opatrenia. Tieto deti si pravidelne v pondelok prinesú do MŠ čisté pyžamko – posteľné prádlo sa bude meniť každý piatok! Počas dňa sa v MŠ nebudú umývať zuby, hygienické poháre kefky a pasty nájdete v skrinke dieťaťa – odneste si ich domov.

Zoznam detí, ktoré budú v MŠ počas celého dňa:

 • Esterka M.
 • Ľubko V.
 • Ivanka J.
 • Miriamka H.
 • Dariusko K.
 • Nikolasko Š.
 • Timko Z.
 • Tobiasko Z.
 • Adamko T.
 • Timeika G.
 • Andrejka J.
 • Milanko K.
 • Mirko Ž.
 • Gregorko J.

 

V triede Žabiek / predtým mladšie deti/  sa budú stretávať deti od 6:30 – 12:00 hodiny – označený vstup priamo z chodby . Tieto deti budú v MŠ len na poldenný pobyt – budú odchádzať po obede domov. Odchod z materskej školy sa bude realizovať priebežne v sprievode zákonného zástupcu, alebo splnomocnenej osoby od 12:00 – 12:15 hodiny tak, aby boli dodržiavané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Zoznam detí, ktoré budú v MŠ počas poldenného pobytu:

 •  Jurko M.
 • Amélia P.
 • Agátka P.
 • Andrejko K.
 • Filipko F.
 • Terezka T.
 • Marcus H.
 • Lucinka Š.
 • Filipko K.
 • Milanko M.
 • Peťko B.

Všetky opatrenia a zmeny organizácie MŠ sú plánované a realizované tak, aby sme dodržiavali predpísané opatrenia a mohli sme sa spoločne stretnúť v materskej škole.

Chcem Vás touto cestou požiadať o trpezlivosť a o príchod do MŠ tak, aby ste mohli splniť všetky požiadavky pri príchode a odchode. Ďakujem pekne.

POKYNY K 1. 6. 2020 – OTVORENIE MŠ

POKYNY K 1. 6. 2020 – OTVORENIE MŠ

Vážení rodičia!!!

Od 1. 6. bude prevádzka materskej školy fungovať s dodržiavaním nasledovných pravidiel v čase od 6:30 – 15:30 hodiny:

 • do budovy ZŠ a MŠ môžu vstupovať len rodičia spolu s deťmi, ktoré vedú dieťa do materskej školy
 • do budovy je povolený vstup len s rúškom – aj dieťa, aj dospelý
 • pri vstupe je potrebné dodržiavať odstupy na 2 metre – riaďte sa podľa namaľovaných čiar na chodníku
 • do šatne MŠ je povolený vstup nasledovne – do veľkej šatne len dve dospelé osoby s deťmi, do malej šatne – jedna dospelá osoba a dieťa
 • pri vstupe do budovy bude deťom meraná teplota, všetci si musia vydenzifikovať ruky

 

Zákonný zástupca je povinný:

 • Dňa 1. 6. 2020 vypísať potvrdenie o tom, že jeho dieťa prichádza z bezinfekčného prostredia. Toto potvrdenie sa vypisuje vždy, ak dieťa nepríde do MŠ 3 po sebe nasledujúce dni. 
 • Dňa 1. 6. 2020 podpísať vyhlásenie , že ste boli oboznámení a budete dodržiavať všetky nariadenia a opatrenia tak, aby ste neohrozili zdravie osôb, ktoré sa pohybujú v materskej škole
 • Dňa 1.6. a zároveň každé jedno ráno podpisovať vyhlásenie , že sa u Vášho dieťaťa neprejavili nasledovné príznaky:
  – telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
  – malátnosť, neprimeraná únava
  – začervenané, zapálené oči s výtokom
  – upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
  – hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
  – bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
  – suchý dusivý kašeľ
  – vlhký produktívny kašeľ
  – vracanie
  – náhla strata chuti a čuchu
  – riedka stolica niekoľkokrát denne
  – novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
  – iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.
 • zabezpečiť, aby dieťa vstupovalo do budovy s rúškom, ktoré si uloží do skrinky aj spolu s náhradným rúškom – 2 ks rúšok v skrinkách !!!

Je dôležité vlastné dieťa sledovať-v prípade takýchto príznakov nebude dieťa do MŠ ráno PRIJATÉ !!!!!

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do materskej školy sa koná v termíne od 4. 5. – 8. 5. 2020 v súlade s platnou legislatívou SR nasledovne:


 – Zákonný zástupca si môže stiahnuť Žiadosť o prijatie do MŠ a vyhlásenie zákonného zástupcu/ všetky 3 strany/, alebo si ju fyzicky vyzdvihne v COOP Jednote Jasenica


– Pravdivo vyplnenú a podpísanú žiadosť a vyhlásenie pošlite poštou v termíne do 8. mája 2020, alebo fyzicky hoďte do poštovej schránky na adresu: Materská škola Jasenica 214, 018 17 Jasenica

-Prihláška sa odovzdáva bez potvrdenia pediatra z dôvodu nariadení súvisiacimi s Covid- 19

 • Do materskej školy budú prednostne prijaté:
 • 1. – deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy
 • 2. – deti, ktoré majú už odloženú školskú dochádzku
 • 3. – deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do materskej školy sa bude konať v riadnom termíne od 4. 5. – 8. 5. 2020 v súlade s platnou legislatívou, ale s menšími zmenami: 

 – V tomto období si zákonný zástupca stiahne z uverejneného linku / link bude aktuálny koncom apríla/na tejto stránke Žiadosť o prijatie do MŠ, alebo si ju fyzicky vyzdvihne v COOP Jednote Jasenica

– Pravdivo vyplnenú a podpísanú žiadosť pošle poštou , alebo fyzicky hodí do poštovej schránky na adresu: Materská škola Jasenica 214, 018 17 Jasenica

-Prihláška sa odovzdáva bez potvrdenia pediatra z dôvodu nariadení súvisiacimi s Covid- 19

 • Do materskej školy budú prednostne prijaté:
 • 1. – deti, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy
 • 2. – deti, ktoré majú už odloženú školskú dochádzku
 • 3. – deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku

 

UPOZORŇUJEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, ŽE OD JANUÁRA 2021 SA PREDŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA STÁVA POVINNOU, Z ČOHO VYPLÝVA –  ŽE DIEŤA , KTORÉ MÁ ROK PRED NÁSTUPOM DO ZŠ MUSÍ BYŤ ZARADENÉ DO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA MŠ.